Antropocen: naukowcy bliscy ogłoszenia nowej epoki, aby zaznaczyć wpływ człowieka

Zarejestruj się w wiadomości e-mail Independent Climate, aby otrzymywać najnowsze porady dotyczące ratowania planety

Otrzymuj nasz bezpłatny e-mail dotyczący klimatu

Naukowcy są o krok bliżej oficjalnego ogłoszenia nowego segmentu czasu geologicznego, który wyznacza początek nieodwracalnego wpływu ludzkości na Ziemię po wybraniu odległego jeziora w Kanadzie jako punktu wyjścia.

Międzynarodowy zespół ekspertów, który zbierał dowody na zmiany wywołane przez człowieka pod powierzchnią planety, przedstawił Crawford Lake w Ontario jako oficjalne miejsce narodzin epoki antropocenu.

Antropocen, czyli czas człowieka, opisuje czas w historii planety, kiedy działalność człowieka zaczęła mieć znaczący wpływ na globalne systemy, od lodowych gór po głębiny oceaniczne.

Naukowcy stwierdzili, że formalną datą rozpoczęcia tej epoki są lata 50. XX wieku, zbiegające się z pojawieniem się plutonu, wytworzonego przez człowieka pierwiastka radioaktywnego stosowanego w broni jądrowej, a także początkiem „wielkiego przyspieszenia”, które odnosi się do dramatycznego wzrostu działalności człowieka na całej planecie.

Profesor Andrew Cundy, kierownik radiochemii środowiskowej na Uniwersytecie w Southampton i członek AWG, powiedział: „Uznanie antropocenu za epokę geologiczną jest moim zdaniem ważne, ponieważ naprawdę pokazuje szerszemu społeczeństwu prawdziwy zakres naszego wpływu na Ziemię. ”.

Jezioro Crawford znalazło się wśród 12 innych miejsc: w tym torfowisko w Polsce; pokrywa lodowa na Antarktydzie; i rafa koralowa w Australii; które zostały zbadane przez Grupę Roboczą ds. Antropocenu (AWG).

AWG została powołana przez organizację naukową odpowiedzialną za definiowanie faz przeszłości Ziemi, znaną jako Międzynarodowa Komisja Stratygrafii (ICS).

Profesor Francine McCarthy, mikropaleontolog z Brock University w Kanadzie i członek AWG, powiedziała, że ​​Crawford Lake zostało wybrane, ponieważ jest „całkowicie odizolowane od reszty planety, z wyjątkiem tego, co delikatnie opada na dno i gromadzi się jako osad”.

Jezioro to od tysiąca lat chłonie ślady przemian z górnego świata – który teraz jest trwale zachowany w warstwach mułu.

Zagłębiając się w te warstwy, naukowcy znaleźli znaczniki głębokich zmian spowodowanych przez człowieka w klimacie i chemii planety.

Geolodzy stwierdzili, że te znaczniki to „złoty kolec” – lub, bardziej formalnie, Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) – zwiastujący początek antropocenu.

Dr Simon Turner z University College London, który jest także sekretarzem AWG, powiedział: „Osady znalezione na dnie Crawford Lake stanowią znakomity zapis ostatnich zmian środowiskowych w ciągu ostatnich tysiącleci”.

Obecność plutonu daje nam wyraźny wskaźnik tego, kiedy ludzkość stała się tak dominującą siłą, że mogła pozostawić unikalny globalny odcisk palca na naszej planecie

Andrew Cundy z Uniwersytetu w Southampton

Dodał: „To właśnie zdolność do precyzyjnego rejestrowania i przechowywania tych informacji jako archiwum geologicznego, które można dopasować do historycznych globalnych zmian środowiskowych, sprawia, że ​​miejsca takie jak Crawford Lake są tak ważne”.

Próbki z jeziora i innych miejsc wykazały również ślady plutonu, będącego wynikiem testowania bomb atomowych w atmosferze.

Profesor Cundy powiedział: „Obecność plutonu daje nam wyraźny wskaźnik tego, kiedy ludzkość stała się tak dominującą siłą, że mogła pozostawić unikalny globalny odcisk palca na naszej planecie.

„W naturze pluton występuje tylko w śladowych ilościach.

„Jednak na początku lat pięćdziesiątych, kiedy miały miejsce pierwsze testy bomby wodorowej, obserwujemy bezprecedensowy wzrost, a następnie gwałtowny wzrost poziomu plutonu w próbkach rdzeni z całego świata.

„Obserwujemy spadek plutonu od połowy lat 60. XX wieku, kiedy wszedł w życie traktat o zakazie prób jądrowych”.

Inne wskaźniki działalności człowieka znalezione w osadach to mikrodrobiny plastiku, popiół z elektrowni węglowych, beton i wysokie stężenia metali ciężkich, takich jak ołów.

Niektórzy sugerują, że antropocen powinien rozpocząć się wraz z początkiem brytyjskiej rewolucji przemysłowej w XVIII wieku, która stworzyła pierwszą na świecie gospodarkę opartą na paliwach kopalnych.

Ale Colin Waters, profesor honorowy na Uniwersytecie w Leicester i przewodniczący AWG, powiedział, że chociaż istnieją dowody na wpływ rewolucji przemysłowej na Wielką Brytanię i Europę, kraje w Azji i inne części półkuli południowej były w dużej mierze nietknięte przez rewolucję podczas tego okresu. czas.

Dodał: „Im bardziej się temu przyjrzeliśmy i prawdopodobnie dopiero około 2014 roku, doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę punktem na całej planecie, w którym zaczynasz widzieć synchroniczną zmianę, jest środek XX wieku”.

Oficjalnie ludzkość i wszyscy pozostali mieszkańcy Ziemi nadal żyją w epoce holocenu, która rozpoczęła się około 11 700 lat temu, kiedy klimat się ustabilizował.

Antropocen był dyskutowany przez ekspertów, odkąd termin ten został ukuty przez chemika atmosferycznego Paula Crutzena ponad dwie dekady temu, ale nie został jeszcze formalnie uznany za jednostkę czasu geologicznego.

Jednak prof. Waters uważa, że ​​jest mało prawdopodobne, aby planeta kiedykolwiek powróciła do stanu holocenu z powodu nieodwracalnych zmian wywołanych przez człowieka, które „spowodowały emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, co zajmie tysiące lat, aby powrócić do tego, co można uznać za do poziomu holocenu”.

Tymczasem profesor McCarthy dodał: „Przychodzi mi na myśl jeszcze jeden gatunek, który wpłynął na planetę bardziej (niż ludzie), a są to cyjanobakterie, które (około) dwa miliardy lat temu natleniały atmosferę”.

Naukowcy z AWG zaprezentowali swoje odkrycia na IV Międzynarodowym Kongresie Stratygrafii w Lille we Francji.

W ramach kolejnych kroków, wybrane przez AWG miejsce Crawford Lake będzie musiało przejść jeszcze trzy etapy głosowania, aby zostało oficjalnie ratyfikowane jako złoty skok dla antropocenu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *